Friggesby Lekis Hemsida

Välkommen till Friggesby lekis!
Friggesby lekis är en privat svenskspråkig lekskola i det natursköna Porkala. Lekskolan har verkat sedan 1976 och drivs av aktiva föräldrar i Friggesby Lekskolas Understödsförening r.f. Vi är ett litet lekis med ca 20 barn i åldern 2-6 år. Vi erbjuder lekis, förskola samt eftis i en trygg och naturnära miljö. Vi verkar i Järsö Unddomsförenings (JUF) lokal Bergåsa.

Friggesby Lekis dagsprogram

Vi har ett roterande dagsprogram med bl.a. musik, skapande & pyssel, gymnastik, skogsutflykt, lekdag, bakdag och handarbete.

 

En gång i veckan har vi lekdag och då får barnen ta med sig en egen leksak. Varannan vecka kommer biblioteksbussen till oss. På hösten och våren går vi till "mulleskogen" på utfärd. Ett eget mjukisdjur får man ha med sig varje dag.

Blandat

Ansökan
- Förskoleplats
- Dagvård


Mer info på Info sidan

Aktuellt:
Traditionall höstmarknad den 7.11.2015 kl 11-14
- Viltsoppa
- Mattorg
- Lotteri & Lyckohjul
- Korvgrillning
- Glögg
- Ponnyridning

Är Friggesby lekis ett helt svenskspråkigt dagis?
Ja, men vi har och har haft många finskspråkiga barn som snabbt lärt sig jättebra svenska med de andra barnen och personalen. Osaamme myös suomea, men personalen pratar svenska med alla barn.